Roboty ziemne w branży ogólnobudowlanej

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe Roboty ziemne w branży drogowo-mostowej Roboty ziemne w branży ogólnobudowlanej
  • Odhumusowanie
  • Niwelacje terenu
  • Wykopy fundamentowe
  • Wymiana gruntów
  • Zasypki fundamentowe
  • Obniżanie poziomu wód gruntowych
  • Podbudowy pod posadzki przemysłowe
  • Infrastruktura drogowa w obrębie obiektów
GruntBudowa specjalizuje się w robotach ziemnych przy obiektach przemysłowych, centrach handlowych i logistycznych oraz w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.